ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ДРУГИ ЛИНКОВЕ

 

            Тук са посочени връзки към сайтове, които имат връзка с историята, но се извън посочените основни категории. Затова за разлика от останалите списъци, тук не са групирани са по езици, а по тематична насоченост. Адресите  са изписани отделно , за да може при необходимост да се разпечата на хартиен носител.

                                                                                                                                                            ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

АРХЕОЛОГИЯ

 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

http://archaeology.kiev.ua/journal/

 

 

НУМИЗМАТИКА

 

WILDWINDS

http://www.wildwinds.com/

 

ROMAN NUMISMATIC GALLERY - съдържа голям брой изображения на римски монети

http://www.romancoins.info/Content.html

 

КЛУБ „НУМИЗМАТ

http://www.numizmatik.ru/

 

NUMIZMA.COM

http://www.numizma.com/

 

ОДЕСКИ НУМИЗМАТИЧЕН МУЗЕЙ:

http://www.museum.com.ua/ukr/o_musee/o_musee_u.htm

 

 

 

СФРАГИСТИКА

 

 

 

BYZANTINE LEAD SEALS HELD BY DUMBARTON OAKS

http://staging.doaks.org/resources/seals/

 

 

 

ХЕРАЛДИКА

 

 

 

ПРОСОПОГРАФИЯ

 

PROSOPOGRAPHY OF THE BYZANTINE WORLD

https://pbw2016.kdl.kcl.ac.uk/

 

PROSOPOGRAPHY OF ANGLO-SAXON ENGLAND (PASE)

http://www.pase.ac.uk/

 

 

КРЕПОСТИ

 

 

БЪЛГАРСКАТА ДРЕВНОСТ

http://historicalcities.narod.ru/index/fotogalerii/0-9

 

CASTLES IN THE WEB

http://www.castlesontheweb.com/photoarchive/index.php?action=category&id=36&sessionid=

 

JOURNEY.BG – на страницата има снимки и сведения за българските крепости

http://www.journey.bg/bulgaria/bulgaria.php?gsubtype=182

 

BULGARIAN CASTLES

http://www.bulgariancastles.com/index.html

 

CHATEAUXFORTS FRANCAIS - за френските укрепления

http://jeanmichel.rouand.free.fr/chateaux/chateaux.htm

 

ROADS TO RUINS

http://www.roadstoruins.com/

 

CASTELAND

http://www.casteland.com/

 

LA PASSION DES CHATEAUX

http://www.passionchateaux.com/

 

BIENVENUE SUR LE SITE DES CHÂTEAUX ET FORTS DU XÈME AU XVIIÈME SIÈCLE

http://www.autour-des-chateaux.com/

 

CASTLES OF JAPAN

http://pages.ca.inter.net/~ttoyooka/oshiro/

 

CHATEAUX ET MOYEN AGE

http://www.castlemaniac.com/

 

МОСКОВСКИЯ КРЕМЪЛ:

http://www.kreml.ru/

 

РОСТОВСКИЯ КРЕМЪЛ:

http://www.rostmuseum.ru/

 

РЯЗАНСКИЯ КРЕМЪЛ:

http://ryazankreml.ru/

 

 

 

БИТКИ

 

971 – сраженията за Преслав и Доростол

971г. – битките при Преслав и Доростол

 

1389г. битката на Косово поле

1389г. битката на Косово поле

 

1396г. – битката при Никопол

1396г. – Битката при Никопол

 

1444г. битката при Варна

1444 Битката при Варна

1444 Битката при Варна

 

1912 г. морската битка между миноносеца „Дръзки” и „крайцера „Хамидие

 

-

ALD

-

 

 

Актуализирана на 01.12.2018г.