ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

ВРЪЗКИ КЪМ КНИГИ С ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ ОТ СБИРКАТА НА GOOGLE BOOKS

 

 

          Google предостави възможност за ползването на огромен брой книги, които трудно могат да бъдат открити в българските библиотеки. Много сайтове започнаха да предоставят тематични списъци с връзки към виртуалната библиотеката на Google . Затова и аз реших да предложа един тематичен списък с връзки към тази сбирка.

 

                                                                                                                             ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ И ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Йордан Иванов - „Българите в Македония” – издирвания и документи.

Български песни от сборниците на Ю. И. Венелин, Н. Д. Катранов и други българи – съставил Петър Безсонов. ІІ част – Женски песни.

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ И ДОКУМЕНТИ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК

 

Агатий Миринейски, „История”, Бон, 1828г.

Георги Кедрин, т.1, Бон, 1838г., Георги Кедрин, т.2, Бон, 1839г. „Синопсис историон

Георги Пахимер, „Михаил и Андроник Палеолог , Бон, 1835г.

Георги Синкел и Никифор, Бон, 1829г.

Георги Сфранцес, Йоан Канан и Йоан Анагност, Бон, 1838г.

Дексип, Евнапий, Петър Патриций, Приск, Малх, Менандър, Бон, 1829г.

Зосим, 1837г.

Йоан Кантакузин, „ История в 4 книги”, Бон, 1831г.

Йоан Кинан, Никифор Вриений, Бон, 1836г.

Йоан Лид, Бон, 1837г.

Йоан Малала, „Хронография, Бон, 1831г.

Константин Багренородни, „За управлението на империята”, 1611г.

Константин Багренородни, „Церемониите във виз. дворец”, Бон, 1829г., 1830г.

Константин Манаси, Георги Акрополит, Бон, 1837г.

Лъв Дякон, „История”, Бон1 1828г.

Михаил Аталиат, История”, Бон, 1853г.

Михаил Дука, „История на Византия”, Бон, 1834г.

Михаил Глика,”Анали”, Бон, 1836г.

Никита Хониат, „История”, 1835г.

Никифор Грегора, „История на Византия – Бон, 1885г., 1830г.

Пасхална хроника, Бон

Прокопий, Бон, 1833г., 1838г.

Синесий Киринейски, „Писма”, 1601г.

Теофан Изповедник, „Хронография, Бон, 1812г.

Теофилакт Симоката, „История”, Генесий, Бон, 1834г.

Historia Politika et patriarchica Constantinopoleos; Epirotica, Бон, 1849г.

 

Актуализирана на 01.12.2018г.