ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Адреси на някои български и чужди сайтове съдържащи хронологични таблици.

 

            Представени са някои от местата в мрежата, на които могат да се намерят хронологични таблици. Групирани са по езици. Адресите  са изписани отделно , за да може при необходимост да се разпечата на хартиен носител.

                                                                                                                                                            ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

НА РУСКИ ЕЗИК

 

ХРОНОС съдържа различни хронологични таблици – по владетели, по събития и др.

http://www.hrono.ru/

 

ПРАВОСЛАВИЕ.РУ – съдържа хронологични таблици на предстоятелите на поместните църкви и кратка историческа справка за тях – Цариградска, Александрийска, Антиохийска, Българска, Румънска, Грузинска, Албанска и др.

http://pravoslavie.ru/

 

Бикерман, Хронология на древния свят  – съдържа информация за хронологията, календари и антични владетели, вкл. на Тракия, Юдея, Месопотамия, Египет, царе на Спарта, архонти на Атина, римски консули и други

http://hbar.phys.msu.ru/gorm/chrono/bikerman.htm

ИСТОРИЯ БРИТАНИЙ – сайта съдържа англосаксонските, английските, британските, уелските и шотландските крале; кратки разкази за известни сражения от британската история и изображения на гоблена от Байо

http://brude.narod.ru

 

Королевские дома Европы – посочени са династиите в Европа ( вкл. Българските от Омуртаг насетне), макар и да има някои неточности

http://nobles.narod.ru/royal.html

 

ГЕНЕАЛОГИЯ ДВОРЯН ЕВРОПЫ има портрети и снимки на английските  и френските крале, родослови на владетелски династии и аристократични фамилии

http://nobles.narod.ru/index.html

 

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Empereurs romains - Сайта е посветен на древния Рим. Съдържа биографични справки за римските императори, техни изображения от антични статуи и монети, както и информация за съчинения , филми и др.под. свързани със съответния владетел.

http://www.empereurs-romains.net/

 

A Visual Compendium of Roman Emperors - http://www.thepaolas.com/Emperors/emperors.html - има изображения и биографии на някои от императорите

 

Ottoman sultans – хронологична таблица на турските султани с техни изображения

http://almashriq.hiof.no/turkey/900/950/956/sultans/thumbnails.html

 

Босна и Херцеговина – съдържа списък на владетелите на Босна, а също и турските управители ( паши, валии и др. )

http://www.worldstatesmen.org/Bosnia.html

 

 

 

Последна редакция на 01.12.2018г.