ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКАТА ПАТРИАРШИЯ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

ПЪРВО БЪЛГРАРСКО ЦАРСТВО:

 

Писмата на патриарх Николай Мистик до българския архиепископ

 

ВТОРО БЪЛГРАРСКО ЦАРСТВО:

 

ПАТРИАРХ ЙОАКИМ І

 

Писмо на папа Григорий ІХ до българското духовенство от 1 юни 1237г.

 

ПАТРИАРХ ВАСИЛИЙ ІІ

 

Батошевски надпис на патриарх Василий ІІ

 

ПАТРИАРХ ЙОАКИМ ІІІ

 

Писмо на папа Николай ІV до българския архиепископ от 1291г.

 

ПАТРИАРХ ТЕОДОСИЙ

 

1348 г. послание на патриарх Теодосий Търновски до зографските монаси

 

ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

 

Съчинения на светия патриарх Евтимий

 

 

 

ДОКУМЕНТИ НА МИТРОПОЛИТИТЕ НА ТЪРНОВО И ЕКЗАРСИ НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ОТ ВРЕМЕТО НА ТУРСКОТО РОБСТВО:

 

ТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ ДИОНИСИЙ РАЛИ

 

Писмо на Дионисий Рали до руския цар от 1591г. във връзка с връчването на съборната грамота за признаване на патриаршеско достойнство на главата на руската църква

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Синодик, който се чете  в първата неделя от поста, както е установено от нашите богоносни отци (Борилов синодик)

 

Боянски поменик

 

Погановски поменик

 

Откъса от „История на Йерусалимските патриарси” (1715г.) на патриарх Доситей за ликвидирането на Търновската патриаршия