ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Влашки и молдавски летописи

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Бистрицка летопис обхващаща периода 1359-1507г.

 

Кратка молдавска хроника обхващаща периода 1359-1451

 

Молдавско немска летопис обхващаща периода  1457-1499

 

Славяно-молдавска летопис обхващаща периода 1359-1504г.

 

Славяно-молдавска (Сръбско-молдавска) летопис обхващаща периода 1359-1512г.

 

Първи летопис от Путна обхващащ периода 1359-1526

 

Втори летопис от Путна обхващащ периода 1359-1518

 

Славяно-молдавска летопис на Макарий обхващаща периода 1504-1551г.

 

Славяно-молдавска летопис на Евтимий обхващаща периода 1541-1554г.

 

Молдавско-полска летопис обхващаща периода 1352-1564г.

 

Славяно-молдавска летопис на Азарий обхващаща периода 1541-1574г.

 

Сучавска стенна хроника обхващаща периода 1574-1590

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Из хрониката на влашкия монах Михаил Мокса – при съставянето на хрониката е била използвана безименната българска хроника от ХVв., като на места текста е бил съкратен, но същевременно Мокса е добавил сведения от други извори.

 

Из „Описание на Молдавия” от Димитър Кантемир – за включването на Молдавската църква в диоцеза на Охридската архиепископия