ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ФОТОАЛБУМИ – РИМ / ROMA - GELLERY

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

ХРАМОВЕТЕ / CHURCHES

 

ГЛАВНИТЕ ПАПСКИ БАЗИЛИКИ / MAJOR PAPAL BASILICA

 

ЛАТЕРАНСКИЯ КОМПЛЕКС: LATRAN COMPLEX:

АРХИБАЗИЛИКАТА „СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” / ARCHIBASILICA SANCTISSIMI SALVATORIS ET SANCTORUM IOHANNES BAPTISTA ET EVANGELISTA IN LATERANO

АРХИБАЗИЛИКАТА „СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ” – ИНТЕРИОР/ ARCHIBASILICA IN LATERANO - INTERIOR

„СВЕТАТА СТЪЛБА” И ТРИКЛИНИЯ НА ПАПА ЛЪВ ІІІ / SCALA SANCTA, "TRICLINIUM" OF POPE LEO III

ЛАТЕРАНСКИЯ БАПТИСТЕРИЙ / LATERAN BAPTISTRY

 

ВАТИКАНСКИЯ КОМПЛЕКС:

БАЗИЛИКАТА „СВЕТИ ПЕТЪР” – ЕКСТЕРИОР / BASILICAST. PETER” - EXTERIOR

БАЗИЛИКАТА „СВЕТИ ПЕТЪР” – ИНТЕРИОР / BASILICAST. PETER” - INTERIOR

ПЛОЩАДА „СВЕТИ ПЕТЪР” / SQUAREST. PETER

 

ТИТУЛНИТЕ ЧЕРКВИ НА КАРДИНАЛИТЕ

 

БАЗИЛИКАТА „СВЕТИ КЛИМЕНТ” / BASILICAST. CLEMENT

 

БАЗИЛИКАТА „СВЕТА МАРИЯ ПРИ НЕБЕСНИЯ ОЛТАР” / BASILICA DI SANTA MARIA IN ARACOELI

 

КОМПЛЕКСЪТ „СВЕТИТЕ ЧЕТИРИМА КОРОНОВАНИ”

 

ХРАМЪТ „СВЕТИ ВАЛСИЙ ПРИ ПАЗАРА” И ИНСУЛА „АРАКОЕЛИ” / CHURCHSAN BIAGIO DEL MERCATO”AND INSULA DELL ARACOELI

 

ДРУГИ ЧЕРКВИ / OTHER CHURCHES

 

БЪЛГ. ПРАВОСЛ. ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – КАТ. ХРАМ „СВЕТИ ВИКЕНТИЙ И АНАСТАСИЙ В ТРЕВИ” / CHURCH SANTI VINCENZO E ANASTASIO A TREVI

 

ХРАМЪТ „СВ. СВ. ЛУКА И МАРТИНА” / CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA

 

ПАНТЕОНЪТ: / THE PANTHEON:

ПАНТЕОНЪТ – ЕКСТЕРИОР / THE PANTHEON - EXTERIOR

ПАНТЕОНЪТ – ИНТЕРИОР / THE PANTHEON - INTERIOR

 

 

 

ТЕАТРИ / THEATRES

 

КОЛИЗЕУМА / COLISEUM

 

 

 

АРКИ И ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ПАМЕТНИЦИ / ARCHES AND MEMORIALS

 

 

АРКАТА НА ИМПЕРАТОР СЕПТИМИЙ СЕВЕР / ARCH OF EMPEROR SEVERUS

 

АРКАТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН / ARCH OF EMPEROR CONSTANTINE

 

АРКАТА НА ИМПЕРАТОР ТИТ / ARCH OF EMPEROR TITUS

 

КОЛОНАТА НА ИМПЕРАТОР ТРАЯН / TRAJAN'S COLUMN

 

ПАМЕТНИКЪТ НА КРАЛ ВИКТОР ЕМАНУИЛ ІІ / MONUMENTO NAZIONALE A VITTORIO EMANUELE II

 

УКРЕПЛЕНИЯТА / FORTIFICATIONS

 

ПОРТАТА АСИНАРИЯ / PORTA ASINARIA

 

ПОРТАТА „СВЕТИ ЙОАН” / PORTA SAN GIOVANNI

 

ПОРТАТА „САН ПЕЛЕГРИНО” / PORTA SAN PELLEGRINO

 

ЗАМЪКЪТ „САН АНДЖЕЛО” / CASTEL SANTANGELO

 

ПЛОЩАДИТЕ / SQUARE

 

ГОЛЕМИЯТ ФОРУМ / FORUM MAGNUM

ГОЛЕМИЯТ ФОРУМ / FORUM MAGNUM

КУРИЯТА НА ЮЛИЙ / CURIA IULIA

БАЗИЛИКАТА НА МАКСЕНЦИЙ И КОНСТАНТИН / BASILICA OF MAXENTIUS AND CONSTANTIN

 

 

ТРАЯНОВИЯТ ПАЗАР / MERCATI DI TRAIANO / TRAJAN'S MARKET

 

ПЛОЩАД НАВОНА

ФОНТАНЪТ НА ЧЕТИРИТЕ РЕКИ / FONTANA DEI QUATTRO FIUMI / FOUNTAIN OF THE FOUR RIVERS

ФОНТАНЪТ „НЕПТУН” / FONTANA DEL NETTUNO / FOUNTAIN OF NEPTUNE

 

ИСПАНСКИЯ ПЛОЩАД С ИСПАНСКИТЕ СТЪЛБИ

 

 

ДРУГИ / OTHER

 

ХРАМЪТ НА ВЕНЕРА И РОМА / TEMPLE OF VENUS AND ROMA

 

ДВОРЕЦЪТ НА ПРАВОСЪДИЕТО / PALACE OF JUSTICE