Папската архибазилика "Свети Йоан Латерански", интериор / Papal Archbasilica of St. John Lateran

Първият храм е бил едноабсиден, като бил разделен от колонади на пет кораба, пресечени от трансепт. Заради богатата си украса храма бил наричан „Златната базилика”. Но през 410г. сградата пострадала от вестготите на Аларих, а през 455г. и от нападението на вандалите. През 460г. е била възстановена от папа Лъв Велики. След това били добавени три оратории, които по-късно били увеличени до седем. Сградата е била реконструирана в края на VІІІв. от папа Адриан, а след това в периода 844-847г. от папа Сергий ІІ. През 896г. в катедралата по нареждане на папа Стефан VІ се провел събора срещу покойния папа Формоза. Тленните останки на папата били извадени от гроба, облечени в папски одежди и поставени на папския трон. Сред отправените срещу него обвинения било и това, че бил накарал българския владетел Борис-Михаил да се закълне, че няма да приеме за архиепископ от Рим никой друг освен него. Формоза бил обявен за виновен, папските одежди били разкъсани, трите пръста на дясната му ръка, с които благославял били отрязани, а тялото му било влачено по улиците и хвърлено в Тибър. През същата година земетресение разрушило базиликата и това събитие било счетено като божие наказание за извършеното от Стефан VІ поругание над тленните останки на папа Формоза.
През Хв. била издигната втората по ред базилика, която била осветена от папа Сергий ІІІ, който я посветил на св. Йоан Кръстител и я украсил с мозайки. Тогава била построена и камбанария, която била унищожена от мълния през 1115г. и възстановена от папа Паскалий ІІ. През ХІІв. Папа Луций ІІ посветил базиликата на св. Йоан Евангелист. През 1292г. по нареждане на папа Николай ІV били възстановени мозайките на абсидата. Папа Климент преместил папската резиденция от Рим в Авиньон. През нощта на 6 май 1308г. базиликата била унищожена от пожар. Папа Климент V и папа Йоан ХХІІ изпратили пари за възстановяването й, но храмът вече нямал предишното великолепие. През 1360г. храмът отново бил унищожен от пожар и бил възстановен от папа Урбан V. Третата по време сграда на храма също е била петкорабна, с голям портик, а фасадата била украсена с позлатена мозайка с изображение на Христос и четиримата евангелисти. През 1349г. сградата била повредена от земетресение, а през 1361г. пострадала от пожар. При възстановяването колоните били заменени със стълбове от зидани тухли. Над конфесиона бил издигнат богато украсен табернакъл над светия престол, където в два сребърни реликвария оформени като бюстове се пазят главите на апостолите Петър и Павел. След завръщането на папа Григорий ХІ в Рим Латеранския дворец загубил значението си, но въпреки това бил направен нов портал на храма украсен с лъвове. През 1413г. храмът пострадал сериозно от войските на Владислав І Неаполитански. При папа Мартин V започнали възстановителни работи, които продължили до управлението на папа Евгений ІV. През ХVІв. е била изградена ложата за благословии. Папа Йнокентий ІV започнал основна реконструкция на храма, която продължила до управлението на папа Климент ХІІ, когато била направена главната фасада от Алесандро Галилея през 1734г. Базиликата е петкорабна, пресечена от трансепт, разделена от стълбове. Стълбовете и пиластрите на страничните кораби носят арки. В ниши в стърбовете са поставени статуите на 12-те апостоли. В храма има и няколко папски гробници.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Рим, фотоалбуми / Roma, gallery
Hosted by uCoz