ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПРЕДСТОЯТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости] [Филми] [Ново]

 

 

 

АРХИЕПИСКОПИ НА ПЛИСКА И ДОРОСТОЛО - ПРЕСЛАВСКИ

 

ЙОСИФ / СТЕФАН / ИЗПОВЕДНИК

Папски легати Формоза Портоенски и Павел Попупонски

Силвестър

Гримоалд

ГЕОРГИ 878

КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

ЙОАН

ДОРОСТОЛО – ПРЕСЛАВСКИ И ПРЕСПАНСКО - ОХРИДСКИ ПАТРИАРСИ

 

ДАМЯН

ЛЕОНТИЙ

ДИМИТРИЙ

СЕРГИЙ

ГРИГОРИЙ

ГЕРМАН /ГАВРАИЛ/

ФИЛИП

НИКОЛАЙ

ДАВИД 1015 - 1018

ОХРИДСКИ АРХИЕПИСКОПИ

 

ЙОАН ДЕБЪРСКИ 1018 – 1036

ЛЪВ 1036 – 1056

ТЕОДУЛ 1056 – 1064

ЙОАН ЛАМПИЛ 1064 – 1078

ЙОАН АИН /ТРЕЗВИЯТ/ 1078 – 1085

ТЕОФИЛАКТ ЕВРИПСКИ 1085 – 1108

ЛЪВ МУНГ 1108 – 1120

МИХАИЛ / МАКСИМ / 1120 - 1143

ВАСИЛИЙ 1132

ЕВСТАТИЙ 1134 –1143

ЙОАН КОМНИН 1143 – 1156

КОНСТАНТИН І 1156 –

НЕИЗВЕСТЕН

ЙОАН КАМАТИР 1183 – 1215

ДИМИТЪР ХОМАТИАН 1216 – 1234

ЙОАНИКИЙ

СЕРГИЙ

КОНСТАНТИН ІІ КАВАСИЛА 1250-1266

ЯКОВ ПРОАРХИЙ

АДРИАН

ГЕНАДИЙ 1288

МАКАРИЙ 1295-1299

ГРИГОРИЙ 1325

АНТИМ МЕТОХИТ 1341

НИКОЛАЙ 1347 - 1350

ГРИГОРИЙ 1365 – 1378

МАТЕЙ 1408

НИКОДИМ 1452

ДОРОТЕЙ 1456 - 1466

МАРКО КСИЛОКАРАБ 1466 - 1470

НИКОЛАЙ

ЗАХАРИЙ

ПРОХОР 1529 –1550

СИМЕОН 1550

ГРИГОРИЙ

ПРОХОР 1563

ПАИСИЙ 1564

ПАРТЕНИЙ

СОФРОНИЙ 1572

ГАВРАИЛ 1572 – 1589

ТЕОДУЛ 1589

ЙОАКИМ 1593

ВАРЛААМ ? - 1598г.

НЕКТАРИЙ 1613

МИТРОФАН 1614

ГЕОРГИ 1617

НЕКТАРИЙ 1622

ПОРФИРИЙ 1623

ГЕОРГИ/ГАВРАИЛ

ЙОАСАФ 1628

АВРААМИЙ 1629 – 1634

МЕЛЕТИЙ 1637

НЕКТАРИЙ 1640

ХАРИТОН 1643 – 1651

ДАНИИЛ

АТАНАСИЙ 1653 – 1658

ИГНАТИЙ 1660

ДИОНИСИЙ +1665

ЗОСИМ 1663 - 1667

ГРИГОРИЙ 1667 – 1668

ГЕРМАН 8.V.1668-1669

РАФАИЛ 1669 -

ПАНАРЕТ 1671

НЕКТАРИЙ 1673

ИГНАТИЙ 1676

ГРИГОРИЙ 1676

ТЕОФАН 1676

МЕЛЕТИЙ 1676

ПАРТЕНИЙ 1677-1681

ГРИГОРИЙ НОВОПАТАРСКИ 1681 – 1693

ИГНАТИЙ 1693 – 1695

ГРИГОРИЙ НОВОПАТАРСКИ 1695

ГЕРМАН 1695

ЗОСИМ 1 юли – 1.08.1695

ИГНАТИЙ 1695 – 1699

РАФАИЛ 1699-1702

МЕТОДИЙ 1708

ЗОСИМ 1709

ДИОНИСИЙ 1709 - 1714

АРСЕНИЙ 1714

ФИЛОТЕЙ 1714 - 1718

предс. на Св.Синод ЗОСИМ СИСАНИЙСКИ 1718 - 1719

ЙОАСАФ 1719 – 1745

ЙОСИФ 1746 – 1749

ДИОНИСИЙ 1749 – 1756

Предс. на Св.Синод Йосиф Пелагонийски 1756

МЕТОДИЙ 1757 - 1758

КИРИЛ 1759 - 1761

ЙЕРЕМИЯ 1761 – 1763

АНАНИЙ 1763

АРСЕНИЙ 1763 – 1767

ЗАКРИВАНЕ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ

 

ТЪРНОВСКИ АРХИЕПИСКОПИ И ПАТРИАРСИ

 

Варлаам (споменат в Боянския поменик)

Архиепископ и примас ВАСИЛИЙ 1185 – 1227

Висарион (споменат в Боянския поменик)

Макарий(споменат в Боянския поменик)

Марко(споменат в Боянския поменик)

ЙОАКИМ І 1227–1246,от1235 патриарх

ВАСИЛИЙ ІІ 1246 -

ЙОАКИМ ІІ 1263

ИГНАТИЙ 1272 – 1276

МАКАРИЙ

Леонтий (споменат в Боянския поменик)

ЙОАКИМ ІІІ 1283 - 1301

ДОРОТЕЙ

РОМАН

ТЕОДОСИЙ І 1337

ЙОАНИКИЙ І

СИМЕОН 1346 - 1347

ТЕОДОСИЙ ІІ 1348 – 1360

ЙОАНИКИЙ ІІ 1363 – 1375

ЕВТИМИЙ 1375 – 1393

СЛЕД ТОВА Е ПОСТАВЕН ОТ ЦАРИГРАДСКИЯ ПАТРИАРХ ЗА ТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙЕРЕМИЯ

ЦАРИГРАДСКИ И СОФИЙСКИ ЕКЗАРСИ И СОФИЙСКИ ПАТРИАРСИ

 

ЕКЗАРСИ

ИЛАРИОН 1872

АНТИМ 1872 -1877

ЙОСИФ 1877 – 1915

Нам.-предс. ПАРТЕНИЙ СОФИЙСКИ 1915 – 1918

Нам.-предс. ВАСИЛИЙ ДОРОСТОЛО-ЧЕРВЕНСКИ 1918 – 1920

Нам.-предс. БОРИС ОХРИДСКИ 1920

Нам.-предс. МАКСИМ ПРЕСЛАВСКИ 1921 – 1927

Нам.-предс. КЛИМЕНТ ВРАЧАНСКИ 1928 – 1930

Нам.-предс. НЕОФИТ ВИДИНСКИ 1930 – 1944

Нам.-предс. СТЕФАН СОФИЙСКИ 1944 – 1945

СТЕФАН 1945 – 1948

Нам.-предс. МИХАИЛ ДОРОСТОЛО-ЧЕРВЕНСКИ 1948

Нам.-предс. ПАИСИЙ ВРАЧАНСКИ 1949 – 1950

Нам.-предс. КИРИЛ ПЛОВДИВСКИ 1951 – 1953

 

СОФИЙСКИ ПАТРИАРСИ

 

КИРИЛ 1953 – 1971

МАКСИМ 1971 – 2012

След 2012г. – вдовстваща (без легитимен предстоятел).

 

 

 

БЕЛЕЖКА :Несигурните имена и дати са изписани с курсив и малко по-ситен шрифт.