ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПЕСНИ И ЛЕГЕНДИ ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ТУРЦИТЕ

 

           

В народното творчество са се запазили много песни и легенди за завземането на българските земи от турците.

            По-голямата част от тях са свързани с превземането на отделни градове и крепости.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Форум] [Ново]

 

 Предания за падането на българското царство - статия на П. Р. Славейков

Как се е превзело Търново без цар - статия на П. Р. Славейков

Предания за места и лица от Стара Загора – записки на П. Р. Славейков