ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПЕСНИ И ЛЕГЕНДИ ЗА ЦАР ИВАН ШИШМАН

 

ВЕРСИИ НА ПЕСЕНТА „ОТ КАК СЕ Е МИЛА МОЯ МАЙКО ЛЕ”

 

           

„Майко Божия, побързай и разбери нашето моление,

дай на царя своята победа и надмощие над враговете…”

Из „Молебен канон за царя”, Ефрем, ХІVвек

 

За днешната официална българска историография цар Иван Шишман безучастно е наблюдавал как османците покоряват българските земи. Но в Зографската история, Паисиевата история, Спиридоновата история и народната памет е останал споменът за един друг владетел.

 

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Форум] [Ново]

 

От сборника на Миладинови

 

„От как се е, мила моя майко ле

 

От сбирката на Качановски

 

„От как се е, мила моя майко ле

„От как се е, мила моя майко ле