ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ВЛАШКИ И МОЛДАВСКИ ДОКУМЕНТИ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

ВЛАШКИ ДОКУМЕНТИ

 

Грамота на влашкия воевода Мирчо І Стари от 1406г. – грамотите на Мирчо са интересни за българската история заради титлите на влашкия владетел изброени в тях във връзка с миналото на Североизточна България.

 

МОЛДАВСКИ ДОКУМЕНТИ

 

Писмо на молдавския воевода Стефан до архиепископ Доротей от 1456г.