ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПЕСНИ И ЛЕГЕНДИ ЗА ЦАР ИВАН ШИШМАН

 

           

„Майко Божия, побързай и разбери нашето моление,

дай на царя своята победа и надмощие над враговете…”

Из „Молебен канон за царя”, Ефрем, ХІVвек

 

За днешната официална българска историография цар Иван Шишман безучастно е наблюдавал как османците покоряват българските земи. Но в Зографската история, Паисиевата история, Спиридоновата история и народната памет е останал споменът за един друг владетел.

 

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Форум] [Ново]

 

„От как се е, мила моя майко ле

 

„Радул Бег, Мирчо Войвода и Кралю Шишманино