ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

КРАТЪК КОЛОНЕН ГРАФИТЕН ЛЕТОПИС ОТ ХРАМА „СВЕТИ СВЕТИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

            Летописът се намира на югоизточната мраморна колона, поддържаща купола на търновския храм „Св. св. Петър и Павел”. Състои се от две графитни летописни бележки, а на другата страна на колоната е изписано „Аз, Кало”. В този си вид колонния летопис представлява прототип на оформяща се средновековна хроника. През Средновековието за разлика от историите често пъти летописите са били оформяни не като оригинална авторска творба, а като компилация от по-стари летописни бележки, които са били изписани разпръснато по страниците на различни книги, стени, колони и т.н. Състъвителят на летописа само подбирал и компилирал тези бележки, като към тях добавял и такива, на които сам е бил свидетел. Често пъти след това други лица добавяли свои бележки, които се явявали продължение на летописа. Друг подход е бил към вече съществуващ летопис да се добавят подобни разпръснати бележки, в резултат на което някои по-популярни хроники са получавали голям брой редакции. Тъй като две от бележките са сходни по тематика и се намират една над друга, а третата съдържаща „Аз, Кало” е на другата страна, то по-вероятно е този Кало да не е автор на посочените две бележки, а неговия графит да е изолиран като изпълнение от другите два. Тук е включен в текста за да присъстват всички разчетени графити намиращи се на колоната, макар той самият да няма летописен характер.

         Издания:Н. Овчаров, К. Ханджиев, „Новооткритият Висарионов надпис от Велико Търново и събитията в България през 40-те години на ХІІІв., Векове, 1991, 1-2, 24-27; Списание „Археология, брой 3-4/2000, стр. 79-80.

 

ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

1.     † М[е]с[е]ц април, 12 д[ен], представи се Теод[о]сий Те[о]д[о]сий 1

2.     М[есе]ц септемвр[и], 20 ден, представи се па[триар]х патри[ар]х Висарион2;

3.     Аз, Кало3.

 

 

БЕЛЕЖКИ:

1. Първата бележка се състои от 4 реда и заема обща площ с размери 0.12х0.85м. Височината на буквите варира между 0.003х0.015м. В средата на надписа е издраскан кръст, който тук е поставен в началото на бележката. Авторът на графита е повторил два пъти името на покойния Теодосий, вероятно поради твърдостта на мрамора, за да се чете по-добре.

2. Втората бележка се състои от 4 реда и заема обща площ с размери 0.22х0.12м. Височината на буквите варира между 0.007х0.033м. Лигатури липсват. Тя се намира под бележката за смъртта на Теодосий и е възможно двата графита да са дело на едно и също лице. Както при първата бележка тук също има повторение, но на титлата „патриарх”, която първо е изписана съкратено, а втория път по-пълно. Името на патриарх Висарион се среща в Боянския поменик, но не и в Бориловия синодик. Намерен е също оловен печат на този архиерей, с надпис: „Висарион, по божия милост патриарх на българите”.

3. Третият графит се намира на същата колона, но от другата й страна, въз основа на което може да се предположи, че текста няма връзка с другите две бележки и авторът им. По-вероятно се касае за подпис на някой от посетителите на храма. Графита е разположен на площ 0-05х0.032м., а височината на буквите варира между 0.01 и 0.035м.

Hosted by uCoz