ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

 

ИСТОРИИ ЗА ИМПЕРАТОРИТЕ

 

            Авторите на историите на Августите Scriptores Historiae Augustae, съкратено SHA, Scriptores), или История на Августите (лат. Historia Augusta) е общо название дадено през 1603г. от Исак де Кезабон на група произведения съдържа биографии на римските императори управлявали между 117 до 284г., т.е. от управлението на Адриан до Карин и Нумериан. Авторите на тези произведения са Елий Спартиан (лат. Aelius Spartianus), Юлий Капитолин (лат. Iulius Capitolinus), Вулкаций Галикан (лат. Vulcacius Gallicanus), Елий Лампридий (лат. Aelius Lampridius), Требелий Полион (лат. Trebellius Pollio) и Флавий Вописк (лат. Flavius Vopiscus). Личността и авторството на тези лица е твърде спорна. Немския учен Херман Десау дори изказал хипотезата, че биографиите са написани от един автор, който е живял в края ІVв., а не от 6 различни автора живели по време на споменатите в жизнеописанията императори Диоклециан и Константин. Неговите аргументи са, че за тези 6 автора не е известно нищо друго, стилът им е твърде спорен, използвани са извори от ІVв. Като напр. Аврелий Виктор и Евтропий и някои от персонажите са на лица които са се издигнали едва през ІVв. Според други се касае за 6 различни автора, но за един общ редактор. За първи път биографиите са били напечатани в Милано през 1475г. Автобиографиите се явяват продължение на съчинението на Гай Светоний Транквил «Дванайсетте Цезари».

 [Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

I. Eлий Спартиан – Живота на Адриан

 

II. Eлий Спартиан - Елий

 

III. Юлий Капитолин - Антонин Пий

 

IV. Юлий Капитолин – Живота на Марк Антонин Философ

 

V. Юлий Капитолин –„Вер”

 

VI. Светейшия мъж Вулкаций Галикан - Авидий Касий

 

VII. Елий Лампридий - Комод Антонин

 

VIII. Юлий Капитолин – Хелвий Пертинакс

 

IX. Eлий Спартиан - Дидий Юлиан

 

X. Eлий Спартиан - Север

 

XI. Eлий Спартиан - Песцений Нигер

 

XII. Юлий Капитолин – Живота на Клодий Албин

 

XIII. Eлий Спартиан - Антонин Каракала

 

XIV. Eлий Спартиан - Антонин Гета

 

XV. Юлий Капитолин - Опилий Макрин

 

XVI. Елий Лампридий - Диадумен Антонин

 

XVII. Елий Лампридий - Антонин Хелиогабал

 

XVIII. Елий Лампридий - Александър Север

 

XIX. Юлий Капитолин - Двамата Максимини

 

XX. Юлий Капитолин - Тримата Гордиани

 

XXI. Юлий Капитолин - Максим и Балбин

 

XXII. Требелий Полион – „Двамата Валериани”

 

XXIII. Требелий Полион -  Двамата Галиени

 

XXIV. Требелий Полион - Трийсетте тирани

 

XXV. Требелий Полион - Божествения Клавдий

 

XXVI. Флавий Вописк Сиракузий - Божествения Аврелиан

 

XXVII. Флавий Вописк Сиракузий - Тацит

 

XXVIII. Флавий Вописк Сиракузий - Проб

 

XXIX. Флавий Вописк Сиракузий - Фирм, Сатурнин, Прокул и Боноз, т.е. Четиримата тирани

 

XXX. Флавий Вописк Сиракузий - Кар, Карин и Нумериан