ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ФОТОАЛБУМИ – РОДОС / GALLERY - RHODES

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

УКРЕПЛЕНИЯ И ДВОРЦИ / FORTS AND PALACES

 

УКРЕПЛЕНИЯТА – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ / FORTIFICATIONS

 

ДВОРЕЦЪТ НА ВЕЛИКИЯ МАГИСТЪР / PALACE OF THE GRAND MASTER

 

КУЛАТА-ФАР „СВЕТИ НИКОЛА” / FORT OF SAINT NICOLAS

 

БАСТИОНЪТ „СВЕТИ ГЕОРГИ / ST GEORGE BASTION

 

ИСПАНСКАТА КУЛА / TOWER OF SPAIN

 

 

ПОРТИ / GATES

 

ПОРТАТА „ДАМБОАЗ” / GATE D’AMBOISE

ПОРТАТА „СВЕТИ АНТОНИЙ” / ST. ANTHONY GATE

ОРЪДЕЙНАТА ПОРТА / CANNON GATE

 

ПОРТАТА „СВЕТИ ПАВЕЛ” / GATE OF SAINT PAUL

 

 

ХРИСТИЯНСКИ ХРАМОВЕ / CHRISTIAN CHURCHES

 

КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „БЛАГОВЕЩЕНИЕ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА” / CATHEDRAL OF THE ANNUNCIATION OF THE VIRGIN MARY

 

ХРАМЪТ „СВЕТА БОГОРОДИЦА В ГРАДА” / VIRGIN MARY OF BURGOS

 

 

 

БОЛНИЦИТЕ / THE HOSPITALS

 

СТАРАТА БОЛНИЦА НА ХОСПИТАЛИЕРИТЕ / THE OLD HOSPITAL

 

НОВАТА БОЛНИЦА НА ХОСПИТАЛИЕРИТЕ / THE NEW HOSPITAL

 

 

 

ДРУГИ / OTHER

 

ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА / THE CLOCK TOWER

 

СЮЛЕЙМАНОВАТА ДЖАМИЯ / THE SULEYMANIYE MOSQUE

 

ТУРСКАТА БИБЛИОТЕКА / THE TURKISH LIBRARY

 

НОВАТА АГОРА / NEA AGORA

 

Hosted by uCoz