Родос, Портата „Свети Павел” / Rhodes, Gate of Saint Paul

Кулата и портата „Свети Павел” се намират на северната крепостна стена на Родос между кулите „Свети Петър” от запад и „Наяк” от изток в пресечната точка на вълноломите на двете пристанища на Родос – Мандраки и Колона. Участъкът се е намирал във френската отбранителна зона.
Двете кръгли кули „Свети Павел” и „Свети Петър” са сред най-старите оцелели кули построени от хоспиталиерите, като изграждането им се отнася към 1377-1396г. Участъкът между двете кули е изнесен на север и се намира на една линия с вълнолома на пристанището „Колона” отбраняван от кулата „Наяк”. От кулата „Свети Петър” северната отбранителна линия се измества на юг и се свързва с крепостната стена минаваща в близост до двореца на Великите магистри. На кулата „Свети Павел” има релефно изображение на светеца-патрон и на герба на папа Сикст ІV.
Портата „Свети Павел” е била защитена от барбакан със сложна многоъгълна форма и е имала подвижен мост. Построяването на укрепителната система на портата се отнася към управлението на великия магистър Пиеро Цакоста (1461-1467) тъй като стените са твърде тънки и без землени укрепления подходящи за поставяне на оръдия и за защита от артилерийски обстрел. През 1477г. при управлението на великия магистър Пиер д’Обюсон дебелината на основната стена е била разширена до 5.2м.
Портата „Свети Павел” била почти напълно разрушена по време на Втората световна война и е била възстановена заедно с Морската порта през 1951г.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Родос, фотоалбуми / Rhodes, gallery