ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ФОТОАЛБУМИ - АНКАРА / GALLERY - ANKARA 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

КРЕПОСТТА / FORTRESS

Външната крепост / The outer fortress

Вътрешната крепост / The inner fortress

 

МАВЗОЛЕЯТ НА АТАТЮРК / ANITKABIR

 

ДЖАМИИ / MOSQUE

Джамията на Алаедин / Alaedin mosque