Анкара, Вътрешната крепост / Ankara, The inner fortress

През 1640г. пътешественикът Евлия Челеби посетил Анкара и отбелязва, че градът е бил обграден от три крепостни стени, а замъкът му се намира на висока скала и е трудно достъпен. Вътрешната крепост заема площ от около 43 000кв.м. Установени са 42 кули, повечето от които са петоъгълни, разположени на разстояние 15-20м., чиято височина варира между 14 и 16м.. Укрепителната линия следва склоновете на хълма, като южната и западната стена се свързват почти под прав ъгъл. Крепостните стени в направление север-юг са дълги около 350м., а в посока изток-запад около 180м.
В североизточния ъгъл на цитаделата на най-високата точка се издига замъкът Ак-кале („Бялата крепост”) или както е известен още – Али-Таш.
В югоизточния ъгъл се намира ронделата Зиндан кале.
Материалите и строителните техники използвани за направата на крепостта са разнообразни. В долната част на стените са използвани камъни и мраморни фрагменти взети от по-стари постройки в града, а горната част е направена от тухли.
От юг се намира портата Пармак капу, а от западна страна се намира вратата Чанкири капу.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Анкара - галерии / Ankara - gallery
Hosted by uCoz