ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЖИТИЯ НА СВЕТИ ИЛАРИОН МЪГЛЕНСКИ

Проложното житие на свети Иларион Мъгленски е било написано от свети патриарх Евтимий Търновски. В Стишния пролог е включен разказа за пренасянето на мощите светеца от Мъглен в Търново по нареждане на цар Калоян и за изграждането на храма „Свети 40 мъченици” от цар Иван Асен ІІ, където след това се съхранявала реликвата. Историческите епизоди от житието и разказа за пренасянето на мощите по-късно били включени и в руските летописи.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки       8 век     9 век     10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА СВЕТИ ИЛАРИОН МЪГЛЕНСКИ НАПИСАНО ОТ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Пренасяне на мощите на свети Иларион Мъгленски по Стишния пролог