ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ВИЗАНТИЙСКИ ДОКУМЕНТИ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

ДОКУМЕНТИ НА ВИЗАНТИЙСКИТЕ ИМПЕРАТОРИ

 

Писмо 1-во на император Роман І Лакапин до цар Симеон Іписмото е свързано с усилията на императора да си възвърне чрез преговори отнетите от българите земи, както и с претенциите на цар Симеон да носи титлата „василевс на ромеите”. Съдържа интересно сведение за бягство на българи във Византия.

 

Послание на император Теодор ІІ Ласкарис във връзка със сключването на мирния договор с цар Михаил ІІ Асенв посланието Теодор ІІ описва събитията свързани с подписването на Регинския мирен договор от 1256г. с цар Михаил ІІ. В резултат от този договор България губи значителни територии.

 

Хрисовул на император Андроник ІІ Палеолог от 1325г., с който потвърждава направено дарение от цар Михаил Асен Шишман в полза на Зографския манастир

 

ДОКУМЕНТИ НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИАРШИЯ

 

Патриарх Николай І Мистик (901-907; 912-925)

 

Патриарх Филотей Кокин (1354-1355; 1364-1376)

 

Патриарх Антоний ІV (1389-1390; 1391-1397)

 

ДРУГИ ВИЗАНТИЙСКИ ДОКУМЕНТИ

 

Писмата на магистър Лъв Хиросфакт