ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Послание на патриарх Филотей до архиепископа на Първа Юcmuниана и цяла България,написано през 1369 година

 

Писмото е свързано с преговорите между Византия и папата за сключване на уния.  Текста на писмото показва, че действията на Филотей са били насочени срещу българската и сръбската църква, тъй като в текста не се споменава, че трябва да бъдат поканени и техни представители, докато Йоан Кантакузин („Беседа с патриарх Павел” пише, че при диспута с Павел и Амадей им е заявил: „необходимо е, за да се състои католически и вселенски събор, на който да се съберат в Константинопол архиереите, намиращи се под властта на вселенския патриарх — и тези, които са близко, и тези, които са далеко да пристигнат, като: [митрополита на] Русия с неговите няколко епископи, [митрополитите на] Трапезунд, Алания, Зикхия, също другите патриарси: на Александрия, на Антиохия и на Йерусалим, а освен това — католикоса на Ивирия, патриарха на Търново и архиепископа на Сърбия; — събор, на който и папата да изпрати [свои] представители”. Сред изброените от Кантакузин обаче пък липсва охридския архиепископ. Изглежда, че след успешното нападение на Амадей Савойски срещу България и на маджарите срещу Сърбия и България цариградския патриарх е имал намерение да се опита да ликвидира Търновската и Сръбската патриаршии и да ги подчини на охридския архиепископ.

Литература: F. Miklosich, Io. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacrd et profana, Acta Patriarchatus, t. I, p. 491-493, В. И. Григорович, О Сербии в ее отношении к соседним державам в XIV - XV в., преимущественно в XIV и XV столетиях. Казань. 1859, стр. 80-86.

 

                                                      ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Най-блажени архиепископе на първа Юстиниана, Охрид и цяла България, в Светия Дух брат на Наше смирение. Моля Бога да бъде телесно здрав твоя святост за утвърждение и за полза на Христоименитото твое достояние. Най-драгият родственик на държавния и свят мой самодържец, Савойския княз, пристигна с кораби до Богохранимия и Богоспасяемия Константинопол и имайки със себе си и западния архиерей кир Павел, представи думите на папата на държавния и свят мой самодържец за съединение по съгласие на църквите, т.е. на нашата църква и латинската. А държавният и свят мой самодържец съобщи всичко това на Наше смирение и на светейшите патриарси, Александрийския и Йерусалимския, а още и на намиращите се тук най-преосвещени архиереи от Светия Синод и ние се събрахме общо и се съгласихме, решихме да има вселенски събор, подобно на предишните седем вселенски събори. Двамата светейши патриарси, Александрийския и Йерусалимския, се намират именно тук и вече отправят послания към подчинените им архиереите и към своите синоди, та те да се явят; ние също така дадохме да узнае и Антиохийския патриарх, че той с подчинените си архиереи и със своя синод да се яви [тук има една повредена дума]: следователно е необходимо да пристигнат и Твоя святост с всичките ти подчинени архиереи, защото съборът ще бъде общ и вселенски; тъй като вашата църква и самия [ви] народ оттук, като от източник и корен е получил благочестие и здрава и непорочна вяра; а предстои състезание за благочестието и вярата, и е необходимо непременно да дойде и Твоя святост, та с помощта и благодатта Божия, ние да дадем отговор за нашето благочестие и за неопровержимите догмати за Бога, уповавайки се на божественото писание, евангелското, апостолското и отеческото предание и учение, защото ние не желаем нито една буква, нито черта от посочените догмати да презрем; но, имайки пред себе си според древното законоположение евангелските, апостолските и отеческите догмати, само така ще дадем отчет за предложените: затова, остави всички твои дела, колкото и да са и каквито и да са, побързай да дойдеш тук заради необходимостта с подчинените ти архиереи; защото там, където предстои състезание за благочестието и за вярата, всеки стремящ се към истината трябва всичко да остави. Затова ти трябва да дойдеш точно в определения срок, считано от сегашния юни месец на настоящия седми индиктион след две години. А ако след този срок Твоя святост не пристигне, ние повече нямаме намерение да чакаме, и какъв ущърб, и каква вреда и към това и какво безчестие ще стане, когато при такива необходими църковни дела Твоя святост ще е отсъствала от толкова полезен събор; а ако пристигнеш, то колко чест, колко слава, колко ползи и добро ще бъде и за Твоя святост и за християните, намиращи се там. И така побързай да пристигнеш тук, предпочитайки това дело пред всяко друго. Нека при това Твоя святост знае, че светата непорочна вяра и нашето благочестие и нейните прави догмати ние така пазим и така държим в църквата и царството, както и преди сме държали, и не вярвай на тези, които биха казали за нас противното, защото ние пак така, както и преди, съблюдаваме правите и истинни догмати за Бога, и ние се съгласихме за това с посредниците на папата, че ако нашия догмат се окаже на събора според божественото писание по-добър от латинския, то те ще се съединят с нас и ще изповядват същото това, което и ние. Уповавайки се пък на Бога, че с Негова помощ и по Негова милост така и ще стане. Увери се следователно в точността, че е така, както пишем на Твоя святост. А да бъде така, както съобщаваме, да пристигне тук Твоя святост с всички подчинени ти архиереи, защото такива необходими и неотложни  църковни дела предстоят. Всеблагият Господ да съхрани Твоя святост от всякого скръбно приключение.