ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

СРЪБСКИ ДОКУМЕНТИ

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

КНЯЗЕ, КРАЛЕ И ЦАРЕ:

 

АРХИЕПИСКОПИ И ПАТРИАРСИ:

 

Арсений ІV Йоанович Шакабента

Ипекски архиепископ (1725-1737), в изгнание Карловачки митрополит (1737—1748)

 

Писмо на сръбския архиепископ Арсений ІV Йоанович Шакабента до руската императрица Анна Йоановна от 01.09.1738г. да помогне на преселниците в Австрия

 

Калиник ІІ (1765—1766) – последен Ипекски архиепископ

 

Оставката на последния Ипекски архиепископ Калиник ІІ – 1766г.

 

Сава Петрович – Черногорски митрополит (1735-1781)

 

Писмо на черногорският митрополит Сава Петрович до московският митрополит Платон от 26 февруари 1776г. за прогонването на архиереите на Ипекската архиепископия и за поставянето на тяхно място на гърци

 

 

ДРУГИ:

 

СИНОДИЦИ И ПОМЕННИЦИ:

 

Пшински поменик