ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Документи и извори за въстанието в Северозападна България през 1737г.

 

През 1737г. в Северозападна България избухнало голямо въстание, ръководено от православни духовници. След потушаването на въстанието сръбският архиепископ Арсений бил принуден да се спаси с бягство, докато самоковския митрополит св. Симеон и много софийски свещеници станали жертва на турските репресии. В резултат от гоненията, християнското население продължително време трябвало да се крие, като се наложило през 1738г. султанът да издаде заповед, да се спре насилието. Освен в София и Самоков, репресиите се разпрострели в Знеполска, Берковска, Брезнишка, Криво-паланска, Кюстендилска и Дупнишка околии.

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

1737г. – Бележка в Панагирик за смъртта на св. Симеон Самоковски

 

1738г. – Бележка на поп Вуче за турските репресии след въстанието от 1737г.

 

1738г. Писмо на сръбския архиепископ Арсений ІV Йоанович Шакабента до руската императрица Анна Йоановна от 01.09.1738г. да помогне на преселниците в Австрия