ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ДРУГИ ПЕСНИ И ЛЕГЕНДИ ЗА ЦАРЕ, БОЛЯРИ И ВЛАДЕТЕЛИ

 

           

Тук са включени народни песни и легенди, които се отнасят до по-малко популярни герои.

            За по-популярните са обособени отделни раздели.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Форум] [Ново]

 

Цар Петър прави сватба – народна песен