ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЖИТИЯ ЗА ЗОГРАФСКИТЕ МЪЧЕНИЦИ

Тъй като съществуват значителен брой разкази и други сведения за Зографските мъченици, а също и за другите пострадали атонски манастири в този раздел ще бъдат събрани част от тях. Липсата на по-систематизирана сбирка явно създава затруднения за читателите, а и не само за тях. Често се допуска грешката, да се счита, че различните съчинения са само редакции на някой от познатите ни текстове. Въпреки общата тема свързана със Зографските мъченици, трябва да се има предвид, че се касае за различни съчинения, които се отличават по обем, съдържание и по предметен обхват, защото в някои от тях се говори не само за нападението на манастира „Свети Георги”, но и за другите пострадали манастири в Света гора. Освен това не всички сведения за събитието са с български произход.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

ПАМЕТ ЗА ЗОГРАФСКИТЕ МЪЧЕНИЦИ – ШИПЧЕНСКИ ПРОЛОГ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Извлечение от „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски за мъченичеството на Зографските мъченици

 

Извлечение от Историята на йеромонах Спиридон за мъченичеството на Зографските мъченици