ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Патриарх Евтимий за атонските грамоти на цар Иван Асен ІІ

 

Преди да стане патриарх Евтимий прекарал част от живота си на Атон. При съставянето на житието на св. Петка Търновска при описването на събитията свързани с пренасянето на нейните мощи в Търново той споменава и за царските грамоти дадени на атонските манастири след битката при Клокотница през 1230г. Вероятно по време на престоя си в Атон Евтимий е имал възможност лично да се запознае с грамотите. Споменати са грамотите, които са се пазели в манастирската управа на Атон – Протата и грамотата на Лаврата. От тези грамоти е запазена само Ватопедската грамота, както и един от златните  печати.

Използвана литература: E. Kałužniacki, Werke des Patriarchen von Bulgarien, стр. 69-70; В. Киселков, ХБЛ, стр. 354; СБЛ, 4, стр. 198; П. Петров, В. Гюзелев, ХИБ, т. 2, стр. 98,

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

По това време благочестивият български цар Иван Асен син на стария цар Асен, светло, открито и крепко удържа благочестието. Той съвсем не се уплаши от техния лай. Нещо повече: намерил благополучно време, удържа (победа) над нечестивите, вдигна се храбро и покори цялата Македонска (област), а още и Сяр, както и цялата Атонска, а по-точно да кажа - Света гора; освен тях и славния град Солун с цяла Тесалия, и Тривалия, която се нарича Сърбия, също и Далмация, която наричат съща така и Арванитска държава, даже и до Драч. В тях той  постави светли и благочестиви митрополити и епископи, както откровено свидетелстват с лицето си светлите му хрисовули в славната Лавра на Света гора и в Протата. Царят не се задоволи само с това, но крепко и мъжествено покори и овладя всичко чак до царстващия град. Той завоюва и покори и самия този царстващ град, а франките, които господстваха там, обложи с данък.