ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

КРАТКИ БЪЛГАРСКИ ЛЕТОПИСНИ БЕЛЕЖКИ ОТ ХІV ВЕК

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

 

 

Колонен графитен летопис от търновския храм „Св. св. Петър и Павел”

 

Търновски надгробен надпис от ХІV век.

 

Бележка от 1395г. на монаха Саватий – съобщава се за укриване на вещи и ръкописи заради опасност от турско нападение срещу Рилския манастир.