ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Пароски мрамор (Marmor Parium)

                                  

Пароски мрамор (Marmor Parium) — под това название е известен един надпис върху мрамор, който е един от най-важните източници за хронологията на древна Гърция.

            По своята същност надписа е хронологична таблица, в която са отбелязани по години политически, културни и религиозни събития от историята на древна Гърция и отчасти на Сицилия и Птоломеевия Египет. Периода обхванат от надписа е от времето  на митичния атински цар Кекроп (1581/80г. пр.н.е.) до управлението на архонта Диоген (264/263г. пр.н.е.). За съжаление надписа не е запазен изцяло, а на три фрагмента, като липсват събитията от периода 355/354 до 337/336 г. пр. н.е.

Първата част е била пренесена от Смирна в Лондон през 1627 г., но по-късно е изчезнала. Текста и е известен по копието, направено от Селдън (J. Selden, Marmora Arundelliana London 1628-9) 1-21, 59-119.). Средната част сега се намира в музея в Оксфорд. В нея се съдържат събитията от 895-355 пр.н.е. Долната дясна част на този фрагмент е отчупена. Третата, най-долна част е открита през 1897 г. и се съхранява в музея на остров Парос. Тя съдържа събитията от периода 336-299 пр.н.е.

В текста с курсив са дадени реконструкциите на липсващи части от текста, а в скоби са дадени някои пояснения.

                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

І. Изгубена част.

ІІ. Оксфордска част.

ІІІ. Пароска част.