ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ТЕОДОР КОМНИН ДУКА АНГЕЛ

(деспот: 1215-1227; император 1227-1230)

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия] [Филми] [Ново]

 

 

 

            Теодор Комнин Дука Ангел бил брат на епирския деспот Михаил. Той имал още двама братя - Константин и Мануил. Бил женен за Мария Дука Комнина, от брака с която имал два сина - Йоан и Димитър, и две дъщери - Ирина и Ана.

През 1215г. Теодор Комнин наследил брат си като епирски деспот. Той разширил значително деспотството и то обхващало Тесалия, Охрид, Прилеп, Битоля, Драч, Солун и Одрин. През 1217г. заловил и убил избрания за латински император Петър дьо Куртене (1217-1219). Теодор Комнин бил коронясан от охридския архиепископ Димитър Хоматиан за император. Навярно във връзка с това събитие, той и съпругата му Мария Дука "Комнинородена" подарили на охридската архиепископия плащеница. Теодор Комнин сключил мирен договор с Иван Асен ІІ, скрепен с династичен брак – брат му Мануил се оженил за родената от наложница дъщеря на царя – Мария.

Плащеницата подарена на охридския архиепископ

 

Въпреки това, през 1230г. разтревожен от предложението на латинците да направят Иван Асен ІІ регент на малолетния император Балдуин ІІ, Теодор Комнин нападнал България. В битката при Клокотница царя разбил войската му и го пленил с неговите велможи. Цар Иван Асен ІІ поверил управлението на солунското деспотство на зет си Мануил Комнин. След като Теодор Комнин участвал в един заговор, Иван Асен ІІ наредил да го ослепят. Когато царица Ана-Мария починала, цар Иван Асен ІІ се оженил за дъщерята на Теодор Комнин – Ирина. Опасявайки се от засилването на Никейската империя, Иван Асен ІІ освободил от тъмницата енергичния Теодор Комнин и той се върнал в Солун. Той лишил брат си Мануил от властта и го изпратил на заточение в Анталия, а съпругата му Мария върнал на баща й. Но тъй като бил сляп, отстъпил управлението на сина си Йоан (1240 – 1244), когото обявил за император, а той се задоволил с фактическото управление на държавата.

Цар Иван Асен ІІ побеждава и ослепява Теодор Комнин – миниатюра от „Лицевой Свод царя Ивана IV Грозного”, 1550г.

 

Мануил се обърнал за помощ към никейския император Йоан ІІІ, който му дал 6 кораба и пари, с които деспота се върнал и завзел Фарсала, Лариса и Платамон. След това обаче се обединил с братята си Теодор и Константин, като тримата сключили съюз с латинците.

След смъртта на цар Иван Асен ІІ никейският император Йоан ІІІ Дука Ватаци решил да предприеме поход срещу Солунската империя. Той решил да подходи с хитрост и първо поканил при себе си Теодор Комнин и го посрещнал с почести. След това обаче го задържал и предприел настъпление към Солун. Теодор Комнин бил изпратен да убеди синът си да капитулира. В резултат от преговорите било постигнато споразумение, по силата на което Йоан Комнин се отказал от титлата император, но запазил владенията и получил титлата деспот. Теодор Комнин бил оставен при сина си в Солун.

Скоро след това Йоан Комнин, който се отличавал със благочестие и скромност починал. Управлението на Солун поел по-малкия син на Теодор Комнин - Димитър Ангел Комнин (1244 – 1246), който бил лекомислен и се отдавал на любовни приключения, при едно от които се осакатил. Възползвайки се от малолетието на наследниците на Иван Асен ІІ никейския император предприел ново настъпление срещу Солун. Димитър Комнин се укрил в акропола на града и излязъл оттам едва когато императора се заклел пред сестра му – бившата българска царица Ирина Комнина, че няма да го ослепи. Императора поверил управлението на Солун на Андроник Палеолог Комнин. Теодор Комнин успял да се запази управлението на региона на Воден, Стари дол и Острово, а деспот Михаил ІІ Ангел (1237-1282) територията около Битоля, Охрид и Прилеп.

През 1253г. Теодор Комнин успял да подтикне племенника си Михаил ІІ Ангел да се отцепят от императора. Йоан ІІІ Дука Ватаци пристигнал в Солун и оттам първо се отправил към Воден, но Теодор Комнин успял да избяга при племенника си. Императорът превзел Воден, а след това се придвижил с войската си до езерото Острово. След това били завладени Костур, Горни и Долни Девол. Михаил ІІ бил принуден да сключи мир, като изпратил при императора сина си Никифор, който бил женен за внучката му Мария. С него бил отведен във Воден и окования Теодор Комнин.

Предполагаемо изображение на Теодор Комнин от родословното дърво на царица Елена в храма „Света Богородица” в Матейче