ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Документи и извори за въстанието в Северозападна България през 1737г.

 

През 1737г. в Северозападна България избухнало голямо въстание, ръководено от православни духовници. След потушаването на въстанието сръбският архиепископ Арсений бил принуден да се спаси с бягство, докато самоковския митрополит св. Симеон и много софийски свещеници станали жертва на турските репресии. В резултат от гоненията, християнското население продължително време трябвало да се крие, като се наложило през 1738г. султанът да издаде заповед, да се спре насилието. Освен в София и Самоков, репресиите се разпрострели в знеполска, берковска, брезнишка, криво-паланска, кюстендилска и дупнишка околии..

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

1737г. – Бележка в Панагирик за смъртта на св. Симеон Самоковски

 

1738г. – Бележка на поп Вуче за турските репресии след въстанието от 1737г.