ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЖИТИЯ  И ПОХВАЛИ НА СВЕТА ФИЛОТЕЯ ТЪРНОВСКА

Запазени са Пространното житие на света Филотея написано от патриарх Евтимий Търновски и Похвалата написана от неговия съвременник Йоасаф Бдински. Двете съчинения са също така ценни извори за българската история – първото за управлението на цар Калоян, а второто за края на Търновското и Видинското царство.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

 

ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА СВЕТА ФИЛОТЕЯ ОТ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

 

ПОХВАЛА ЗА СВЕТА ФИЛОТЕЯ ОТ ЙОАСАФ БДИНСКИ