МАРМАРИС, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯТ ПАРК /MARMARIS, THE ARCHAEOLOGICAL PARK „GOODNESS ROCKS”

Въз основа на намерените находки на територията на днешния град Мармарис възникването на селището се датира около 3400г.пр.н.е. Древния град се е намирал на склона на хълма Асартепе, който се намира северно от центъра на днешния град. Най-старото известно име на Мармарис е Фискос. Селището се развило като пристанищна спирка във връзка с търговията с мрамор добиван в околностите на древния град Милас. Фискос е влизал в състава на антична Кария. Около Хв. пр.н.е. градът попаднал под влиянието на могъщия Родос. През VІв. пр.н.е. бил завладян от персите. През 334г. градският замък бил завзет от Александър Македонски. Счита се, че днешното си име градът е получил през византийската епоха или по времето, когато се е намирал на територията на емирата Ментеше. Новото име се свързва с добива на мрамор, макар да се разказва от екскурзоводите един каламбур, че името произхожда от заповедта на султан Сюлейман І да обесят архитектите, които направили крепостта по-малка отколкото той искал.
Днес в центъра на Мармарис е оформен археологическия парк „Ийшлък Каялъкларъ” върху площ от 8 342кв.м., където са експонирани намерените там останки датирани от 4в.пр.е.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Мармарис, фотоалбуми / Marmaris, gallery