Мармарис, Замакът / Marmaris, The Castle

Замъкът на Мармарис е издигнат през 1522г. по нареждане на султан Сюлейман І във връзка с военните действия срещу Родос. Във връзка с изграждането на замъка съществува каламбур свързан с произхода на новото име на града Мармарис – султанът наредил на 4 архитекти да направят голяма крепост, но когато посетил мястото, видял, че е направен само малък замък и наредил „Мимар ас!”, т.е. „обесете архитектите”.
През 1914г. в залива проникнал френски есминец и подложил замъка на обстрел, в резултат на което на укреплението били причинени значителни вреди. През 1958г. земетресение причинило също значителни повреди на замъка. В периода 1879-1990г. замъкът е бил реставриран.
Замъкът е типично малко градско укрепление разположено близо до пристанището сред тесните улички и къщите на стария град. Днес в замъка е настанен градския музей, като експозицията е разположена в помещенията и двора на укреплението. Представени са експонати намерени както на територията на града, така и от околностите и от Книдос.
Начало/ Home
Галерии/Gallery
Мармарис, фотоалбуми / Marmaris, gallery