Кония, Джамията Селимие / Konya, The Selimiye Mosque

Джамията „Селимие” е била поръчана през 1558г. от султан Селим ІІ още докато е бил принц (шахзаде) и е управлявал Кония. Строежът е бил завършен през 1570г., когато Селим ІІ вече се е бил възкачил на престола. Проектирането на джамията се приписва на Мимар Синан, като се прави аналогия с джамията „Фатих” в Цариград. Джамията е била ремонтирана през 1685г., 1816г. и 1914г.
Джамията е с две минарета, с портик със седем купола и молитвена зала увенчана с голям централен купол. От страната на михрабът покривната конструкция се състои от полукопол, от двете страни на който са разположени по един малък купол. Минбарът е увенчан с тюркоазено-зелен купол наподобяващ този на намиращия се в съседство с джамията мавзолей на Мевляна Руми. Михрабът е в небесносин цвят.
Начало/ Home
Галерии/Gallery
Кония - галерии / Konya - gallery