Кония, Мавзолея на Джалал ад-Дин Руми / Konya, The mausoleum of Jalal ad-Din Muhammad Rumi

Мавляна (от перс. „нашия господин”, т.е. „учителят”) Джалал ад-Дин Мухамад Балхи или както е по-известен като Мавляна Джалал ад-Дин Мухамад Руми е виден поет-суфист, основател на дервишкия тарикат (орден, братство) Мевлеви. Джалал ад-Дин Мухаммад е роден в Балхи, Афганистан и е син на придворния богослов-юрист и проповедник Баха ад-Дина Валад. По покана на селджуксия султан бащата и синът се установили в Кония. На 12.01.1231г. Баха ад-Дина Валад починал и султан Ала ад-Дин Кей-Кубад I предоставил място в розовата си градина за гроб. Когато на 17.12.1273г. Джалал ад-Дин Мухамад починал, той бил погребан до баща си. Наследникът му Мевляна Хюсаметин Челеби започнал строеж на мавзолей над гроба по проект на архитекта Беретин Тебризли, а строителните работи били финансирани от грузинската принцеса Гюрчу Хатун – съпруга на емирите Сюлейман ал-Дин Перван и Аламедин Кайсер. Сградата била изградена в типичен селджукски стил, а неин отличителен белег е 25-метровия конусовиден купол, облицован с тюркоазно-зелен фаянс. Около мавзолея се оформило дервишко теке (манастир) с площ 6 500кв. м., а днес музейният комплекс е разположен върху площ от 18 000кв.м. По време на управлението на султан Сюлейман Великолепни северната и западната стена били съборени и сградата била разширена с добавянето на преддверие, зала се сема и месджит (молитвена зала).
Гробът на Джалал ад-Дин Мухамад се намира под зеления купол. Над гробът е поставен саркофаг, обозначаващ мястото на погребението, а върху брокатеното покривало на саркофага са изписани стихове със златни букви. Стените около гроба са с богата декоративна украса. Около гроба има декоративна решетка изработена от сребро и орехово дърво.
В мавзолея и преддверието му са погребани 55 представители на рода на Джалал ад-Дин Мухамад и ръководители на ордена Мавлеви.
Залата за сема („Семахане”) се е използвала за ритуалния танц на дервишите от ордена. За танца дервишите са облечени с бяла дългопола дреха, с черни наметала и с високи шапки (тадж). Преди да започнат да танцуват, те ритуално снемат черното наметало. Танца започва с разрешение на ръководителя на ордена. По време на танца дясната ръка на дервишите сочи към небето, а лявата към земята. Танца започва с бавни въртеливи движения, които постепенно се ускоряват. Синхронното въртене символизира духовното единство на танцуващите сема. Покрай залата за сема са разположени ложи, в които са заставали музикантите и високопоставените гости. Местата за обикновените зрители били откъм молитвената зала.
При управлението на султан Сюлейман Великолепни в двора на текето била направена гробницата на Хюрем паша починал през 1526г. При управлението на султан Мурад ІІІ били направени килиите за дервишите, а чешмата за ритуалното измиване пред входа на гробницата е била изградена при султан Селим І.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Кония - галерии / Konya - gallery