Манастирът Зелве, „Черквата с рибите” / Zelve Monastery, Balikli Kilise

Двойната черква в Зелве са намира в северния край на манастирския комплекс в Зелве близо до мелницата. Тя се състои от два храма наречени „Черквата с рибите” и „Черквата с гроздовете”. Живописната украса на двете черкви следва традициите на иконоборческия период – тя се състои от медальони с кръстове, геометрични фигури и растителни мотиви. Единствено над входа са запазени фрески с човешки образи.
Входът се намира от западната страна на „Черквата с рибите”. Над входната врата е запазена фреска, представяща св. Богородица с Младенеца, а на свода се намират изображенията на архангелите Михаил и Гавраил. Храмът има една олтарна абсида с три ниши, а от двете страни на абсидата има по една ниша, които вероятно са изпълнявали ролята на жертвеник и дяконикон. Над абсидата има изобразен медальон с кръст, от двете страни на който има изобразени по една риба, които са дали и днешното условно обозначение на обекта.
Северната стена на „Черквата с рибите” я свързва с „Черквата с гроздовете”. Тя е едноабсидна. Живописната украса се състои от медальони с кръстове, геометрични фигури и гроздове, които са дали условното название на храма.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Кападокия, фотоалбуми / Cappadocia, gallery