Аксарай, Кервансараят „Султан хан” / Aksaray, Sultan Han

Кервансараят „Султан хан” се намира край градчето носещо също името Султанхан, разположено на 40км. от Аксарай и на 94км. от Коня по пътя свързващ двата града. Сградата е била построена според надписа над главния вход през 1229г. при управлението на селджукския султан Алаеддин Кейкубад. В два шестоъгълни медальона е отбелязано и името на архитекта Амеле Мохамед Хавлан ел-Дамаски (последното означава, че е от Дамаск). Сградата била повредена от пожар и през 1278г. е била поправена при управлението на селждукския султан Гияседдин Кейхюсрев ІІІ по поръка на местния управител Серажедин Ахмед Ел-Керимеддин бин Ел-Хасан, като кервансараят бил разширен, вследствие на което станал един от най-големите в Анадола. През 1957г. кервансараят е бил реставриран, като са били използвани направените през 1907г. снимки от британския археолог Гертруд Бел.
Кервансараят е изграден като крепост, която имат 6 шестоъгълни кули в ъглите и 18 по-малки кули разположени по протежение на външните стени. Стените са изградени от камък и за облицовани с дялан камък. Кервансараите освен като място за нощувка са служили и за убежище на керваните от нападения на разбойници. Той е разположен върху площ от около 4866кв.м., а външната му дължина е 116.90м. Състои се от външна част наречена „язлък” (тур. „къщичка”) широка 49.35м. и дълга 67.75м., която включва вътрешен двор с размери 44х58м. разположен върху площ от 2250кв.м. ограден със закрити помещения и закрита вътрешна част наречена „кишлък” (от тур. „зимна”), която представлява една голяма покрита зала с площ 1430кв.м., широка 32.90м. и е дълга 55.15м.
В кервансараят се влиза през монументален портал висок 13м. и широк 10.70м., който води към вътрешния двор. Порталът е богато декориран с релефи с геометрични и растителни мотиви, а над входа има оформен „сталактит”. Помещенията от двете страни на входа са били използвани от управата на кервансарая. В източната част на двора се намира редица от 9 помещения, които са с размери около 2х4м., които са служели за трапезария, фурна, магазини, мъжка и женска баня, а също и за отдих. От запад има покрита галерия, в която са се съхранявали стоките и добитъка.
В центъра на вътрешния двор е разположена кьошк-джамия. Джамията се издига върху платформа от 4 стълба с арки, като до нея се е стигало по двураменна каменна стълба. Тя е била повдигната, за да се отдели от животните и стоките в двора и да се оформи чисто място за молитва.
От изток се е намирала голяма покрита зала с централен коридор покрит със свод, пресечен от 9 коридора. В центъра на залата се издига островърх купол. Порталът на закритата зала също е богато декориран и е разположен симетрично на външния, като между тях се намира кьошк-джамията.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Кападокия, фотоалбуми / Cappadocia, gallery