Чавушин, Черквата на Никифор ІІ Фока, Католиконът / Cavusin, Nicephorus Phocas Church, The Catoliconos

Скалната черква се намира на около 2.5км. от Гьореме по пътя за Аванос. Тя е еднокорабна, триабсидна със сводест покрив. Имала е притвор, който обаче се е сринал. Изграждането й се отнася към 964/965г.
Запазена е стенописната украса на наоса, а също и на част от фреските на срутилия се притвор. В наоса са изобразени Благовещението, Бягството в Египет, Сънят на Йосиф, Въведение Богородично, Поклонението на влъхвите, Избиването на младенците и др. На западната стена са изобразени Влизането в Йерусалим, Възкресението на Лазар, Изцеляването на слепия, Слизането от кръста, Жените мироноски при гроба и др. Стенописите на централната абсида са повредени в по-голямата си част. В северната абсида е изобразен император Никифор ІІ Фока със семейството си, а в южната е изобразена Богородица на трон, държаща в ръце Младенеца.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Кападокия, фотоалбуми / Cappadocia, gallery