Бурса, Останки от манастира „Свети Илия” / Bursa, The ruins of the monastery "St. Elias"

Манастирът «Свети Илия» се е намирал в днешния парк Топхане в Бурса на мястото на гробницата на султан Орхан. Старият манастирски католикон бил напълно разрушен при земетресението през 1855г. Сегашната сграда е построена през 1863г. от султан Абдул Азис (1861-1876), като от някогашния храм са се запазили само подовите мозайки. Мозайките са изработени с техниката Opus sectile. Макар да е останало съвсем малко от някогашният католикон на манастира богатата разноцветна подова украса свидетелства за великолепието на сградата.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Бурса, фотоалбуми / Bursa, gallery