Бурса, Зелената джамия / Bursa, Green Mosque

Зелената джамия в Бурса е била построена по поръчка на султан Махмуд І Крисчи от архитекта хаджи Иваз паша в периода 1419-1421г. Сградата пострадала тежко от земетресение и през 1855г. била ремонтирана от Леон Парвил по поръка на валията на Бурса Ахмет Вефик паша.
Джамията е с формата на буквата Т. Тя има два големи и два малки купола, както и две минарета. Куполите са покрити с оловни плочи. Предполага се, че преди ремонта от 1855г. покривите на минаретата са били покрити със зелени фаянсови плочки. Проектиран е бил също портик, но той не е бил построен поради смъртта на султан Мехмед І. Джамията е с богата декоративна украса. Сградата е построена от пясъчник, като отвън е облицована с мраморни плочи, а отвътре е украсена с фаянсови плочки. Заради преобладаващия зелен цвят на плочките във вътрешността джамията е получила прозвището „зелената”. Архитектурния стил се определя като „бурсенски”, но ясно се забелязва влиянието на селджуките и на византийските кръстокуполни черкви. Рисуваните декорации са били направени от Али бин Иляс и Мехмед ел Мекнин.
Над входа към джамията има надпис посветен на хаджи Иваз и мраморен мукарнас.
Интериорът е оформен с централен четириъгълен салон с мраморен осмоъгълен шадраван в средата, около който са разположени на по-високо по един айван от трите страни, а откъм вратата има три айвана, единият от които се явява преддверие, а другите два го фланкират. Над преддверието се намира султанския махфилинин. Източното помещение е било предназначено за анатолийския бейлербей, а западното за румелийския. Срещу преддверието се намира айванът, в който е разположен михрабът, оформен с цветни фаянсови плочки, като с тях е изработен и мукарнасът над нишата. Над фонтана се намира централния купол, който е с диаметър 13м. и е висок 25м. Предполага се, че при ремонта през 1855г. окулусът (отворът в купола) над шадравана е бил заменен с фенер.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Бурса, фотоалбуми / Bursa, gallery