Бурса, Улу джамия - екстериор / Bursa, Grand Mosque - exterior

Улу джамия, т.е. Голямата джамия както показва името й е най-голямата джамия в Бурса. Според легендата по време на битката при Никопол през 1396г. султан Баязид І обещал, че ако победи ще направи 20 джамии. След като удържал победата направил само една джамия, но с 20 купола за да бъде изпълнено обещанието. Куполите са разположени в 4 реда по 5. Строежът на джамията е бил извършен между 1396г. и 1400г. под ръководството на архитекта Али Неджар. След разгрома на Баязид І при Анкара през 1402г. джамията пострадала от армията на Тимур и през 1403г. била поправена от Мехмед бей. През 1855г. джамията била повредена от земетресение, като част от куполите се сринали. Същата година била поправена, но през 1889г. сградата пострадала от пожар. През 1951-1959г. е била проведена реставрация на сградата. В ислямския свят тя заема 5 място по значение сред джамиите, в които мюсюлманите ходят на поклонение, като преди нея са Масджид ал-Харам в Мека, Масджид ал-Набауи в Медина, Ал-Акса в Йерусалим и джамията на Омеядите в Дамаск.
Джамията е изградена в селджукски стил. Сградата е с размери 56х68м. Тя има 20 купола носени от 12 стълба. Има две минарета. Сградата има 3 входа, като през 1740г. е била добавена и султанската порта, която обаче по-късно отново е била затворена.
Средният купол от втория ред от входа е заменен с отвор, който спомага за доброто осветяване на вътрешността на сградата, а и за по-доброто проветряване. Понастоящем отворът в покрива е заменен със стъклен купол. Под стъкленият купол е разположен фонтан с площ 16квм. През 1640г. Евлия Челеби е отбелязал, че във фонтана е имало пъстърва.
Стените на джамията са украсени с калиграфски надписи, като до днес са се запазили 192. На стената е окачена завесата от вратата на Кааба, която била донесена от султан Селим Явуз след ремонта на сградата в Мека. Забележителност на джамията е старинния дърворезбован минбар, на който е изобразена Слънчевата система – Слънцето и планетите Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун и Плутон. Минбарът е бил направен през 1402г. В джамията има също кръгъл мраморен минбар, който е бил направен през 1815г.
Михрабът е бил завършен през 1571г. Той е украсен с 8-редов сталактит.
Махфилининът на мюзеина е бил направен през 1549г. от орехово дърво и е носен от 8 колони. В ъгълът се намира белият султански махфилинин.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Бурса, фотоалбуми / Bursa, gallery