Бурса, Крепостта / Bursa Kalesi / Bursa Castle

Първоначалното укрепване на Бурса е направено от витинците около 700г.пр.н.е. Като основател на Бурса се сочи витинския владетел Прусий І (231-192г.пр.н.е.). Има и легенда, че Прусий приютил Ханибал, който в знак на благодарност заедно с войниците си направил този град, който бил кръстен на витинския владетел. След това крепостта е била използвана последователно от римляните и византийците. През 1322г. турците превзели Бурса и градът станал столица на османците до превземането на Одрин. Стените са били повредени по време на нападенията на Тимур и на караманския владетел Махмуд бей, което наложило след това да бъдат ремонтирани от управителя на града Халил Иваз паша. При поправката в крепостната стена са били вторично употребени множество елементи от по-стари постройки – колони, надгробни плочи, бази на статуи и др. През 1651г. и 1855г. също са били правени ремонти на отбранителните съоръжения.
Укреплението на Бурса е разположено върху естествена височина, която затруднява подстъпите към нея. Единствено в района на Пънарбашъ достъпа до отбранителната линия е по-лесен и там има двойна стена. Крепостната стена е дълга 3.38км. и е имала 67 кули, от които до днес са запазени само 14. Укреплението е имало 5 порти, които днес са известни с турските им имена: главната порта „Салтанат-капия” („Султанската порта”) наричана още „Хисар-капия” („Крепостната порта”), която води към Топ-хане, „Йер-капия” (също „Баб-ъ Земин или „Голямата порта”), „Пинарбаши-капия” („Кладенецовата порта” наричана още „Фатих-капия”, т.е. „Портата на завоюването”), „Зъндан-капия” („Затворническата порта”) и „Каплджъ-капия” („Портата при топлата вода”). В периода 2002-2005г. са били реставрирани част от крепостните стени и портата „Салтанат-капия”.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Бурса, фотоалбуми / Bursa, gallery