Захари Зограф, ескизи / Zachary Zograf, sketches

През 1939г. НХГ е откупила Автопортрета на Захари Зограф и графичния му архив. Рисунките бележат стремежа на художника да съчетае традиционните живопис с постиженията на европейското изкуство.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Захари Зограф, фотоалбуми / Zachary Zograf, gallery
Hosted by uCoz