Колекцията на Захари Зограф с гравююри от други майстори

Захари Зограф е притежавал голяма за времето си колекция от албуми и отделни екземпляри с гравюри - близо 1 000 листа, съдържащи творби от ХVІ-ХVІІІв.
Доколкото се отнася до творби на други майстори, то тук е представена съвсем малка част.

Тъй като една от най-известните творби на Захари Зограф е "Колелото на живота" изобразено на външната стена на католикона на Преображенския манастир, то тук е представена гравюрата на Алесио Джиардони (1760-1791) направена по интерпретацията на Джорди Антонио Агостино (1711-1791) на творбата на тибетския художник Жон-де-Ла-ху-ри "Кръг на промяната". Това е илюстрация към "Книгата на промените", като в центъра е изобразен символът дао със спиралата ин-ян.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Захари Зограф, фотоалбуми / Zachary Zograf, gallery
Hosted by uCoz