Ефес-Селчук, тюрбе при храма на Артемида / Selcuk-Ephesus, turbe around the temple of Artemis

Мавзолеят (тюрбето) се намира в близост до храма на Артемида Ефеска. Постройката е с размери 6.5м.х 6.5м. Сградата е с купол. В нея се влиза от запад през мраморен портал. В средата на централната зала има гроб. В западната част на помещението има второстепенно погребение, а в източната част има пейка. Строежът и се отнася към края на ХІV-началото на ХVв., към времето, в което района се управлява от емирите от рода Айдъноглу. Не е известно кой е бил погребан в мавзолея. Около мавзолея е имало гробище, от което са открити някои от надгробните камъни.
Недалеч от тюрбето има руини от още една четвъртита постройка, изградена от редуващи се пояси камъни и тухли, чиято покривна конструкция не е запазена.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz