Ефес-Селчук, Селджукската джамия "Иса бей" / Selcuk, Isa-bey mosque

Джамията е построена в подножието на хълма Аясолук в чест на владетеля на селджукския емират Айдън Иса бей от архитекта (мимар) Али бин Мюшеймеш Дъмъшкъ. Завършена е на 9 шевал 776г. от Егира, т.е. на 13 март 1375г. от Рождество Христово. Джамията заедно с оградения вътрешния двор оформят почти квадрат с размери 56,5м. на 52м. Самата джамия заема южната страна на вътрешния двор и е с размери 52 на 20,5м. По протежение на останалите три стени ограждащи вътрешния двор е имало отворени към двора галерии, от които са останали само 12 антични колони, които са били употребени вторично за да носят аркадата на покривната конструкция. В източния и западния край на северната стена на джамията е имало по 1 зидано от тухли кръгло минаре с 8-стенна основа, от които се е запазило частично само едното до нивото на балкона. В средата на вътрешния двор има осмоъгълна чешма. Във вътрешния двор се влиза през три входа – по един на всяка стена. Западния вход от външна страна е с полихромна украса от разноцветен мрамор. От вътрешния двор се преминава в джамията през врата с три арки. Над средната част на джамията над участъка между входа и михраба има два купола с размери 9,4 х 8,1м. По дължина вътрешното пространство е разполовено от 4 антични колони от черен гранит.
Джамията е пострадала тежко от земетресенията през 1653г. и 1688г. когато са рухнали аркадните галерии в двора и минаретата. През ХІХв. е била преустроена за кервансарай, като михраба е бил преместен в джамията в Туркестан Пазари край Измир, а на негово място е била избита врата. Реставрационни работи са били провеждани през 1934г., 1975г. , 1990г. и 2005г.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz