Букурещ, Патриаршията – камбанарията и проскинитария / Bucharest Patriarchate - Belfry

На мястото на сегашният патриаршески комплекс е имало манастир, ограден със стена. Камбанарията-порта е била издигната през 1678г. от воеводата Константин Бранковяну. През портата се преминавало, за да се влезе в оградения със стена манастирски комплекс, в който били разположени останалите сгради.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Букурещ, фотоалбуми / Bucharest, gallery