Париж, "Светата капела" - интериор, ІI етаж / Paris, Sainte Chapele - interior, II storey

Вторият етаж е посветен на Светия кръст и е бил предназначен за хранилище на реликвите. Той е еднокорабен. За да се прикрие дебелината на колоните, те са оформени като групирани тънки колони. При колоните има полихромни статуи на апостоли. Главната украса на втория етаж са 15 витража и една „роза” с обща площ 600кв.м. По часовниковата стрелка от север витражите изобразяват сцени свързани с: 1. Книгата „Битие”; 2. Книгата Изход”; 3. Книгата „Числа”; 4. Книгата „Иисус Навин”; 5. Книгата „Съдии Израилеви”; 6. Книгата на пророк Исайя и Йесеевото дърво; 7. Свети Йоан Богослов и Детството на Христос; 8. Страстите Христови; 9. Свети Йоан Кръстител; 10. Книгата на пророк Даниил 11. Книгата на пророк Йезекиил; 12. Книгите Юдиф и Йов; 13. Книгата на Естир; 14. Книгата „Царства” и 15. Историята на реликвите от страстите Христови. Първите и последните четири витража са високи 15.35м. и са широки 4.70м. Те са съставени от 4 стреловидни арки. Останалите витражи покрай абсидата от двойни. Те са високи 13.45м. и са широки 2.10м. Изображенията на „Розата”, която е с диаметър 9м. са свързани с „Откровението” на Йоан Богослов.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Париж, фотоалбуми / Paris, gallery
Hosted by uCoz