Мюнхен, Старото кметство / Munich, Altes Rathaus

Първото споменаване на градската зала е от 1310г. В периода 1392-1394г. кметството се състои основно от една голяма зала. По-късно долната крепостна порта също е била включена в сградата и се превърнала в кулата на кметството. През ХVІІв. фасадата е била променена в бароков стил, а през 1778-1779г. западната фасада е оформена в стила на късния ренесанс. През 1874г. администрацията на Мюнхен се преместила в Новото кметство и сградата продължила да се използва вече с представителни функции.
На 25 април 1944г. кулата била разрушена от бомба, като пострадала и самата сграда. В периода 1953-1958г. е била възстановена залата на Старото кметство. В периода 1971-1974г. е била възстановена и 56метровата кула на кметството. При реставрирането сградата на Старото кметство е била възобновено в готически стил, като са били запазени някои неоготически елементи.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Мюнхен, фотоалбуми / Munich, gallery
Hosted by uCoz