Родос, Турската библиотека / Rhodes, The Turkish Library

Турската библиотека е била построена през 1794г. от Ахмед Хавуз. В библиотеката се съхраняват хроника за обсадата на Родос през 1522г., арабски и персийски ръкописи.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Родос, фотоалбуми / Rhodes, gallery